Account

Ovaj poklon vaučer će biti poslat e-poštom primaocu nakon što vam je nalog bio plaćen.

Razumem da poklon vaučeri nemaju povraćaj.